ZNAČKA

MORAVSKÝ KRAS - regionální produkt

Každý kout naší krajiny, tedy i Moravský kras, má svůj vlastní neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Moravský kras je pro většinu obyvatel ČR spojen pouze s jeskyněmi. Přes rychlý až překotný rozvoj výroby ve 20. století, se zachovala výroba produktů (případně i některé služby), jenž mají svůj neopakovatelný charakter.

I v turistické oblasti „Moravský kras a okolí“ se projevují důsledky naší globalizační etapy. Desítka supermarketů nabízí anonymní masovou produkci s potlačenou cenou, často s nízkou kvalitou, nadnárodní firmy nabízejí práci v nepřetržitém provozu při 12 hodinových směnách, nemalá část obyvatel odjíždí z venkova denně desítky kilometrů za lepší práci do moravské metropole.

Na druhé straně zákazníci, zejména turisté, stále více oceňují jedinečnost výrobků s původem v konkrétním regionu a s osobním přístupem řemeslníků nebo zemědělců ke každému jednotlivému produktu. Značení výrobků, které garantuje jejich původ v určitém regionu, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců a zároveň posílit pocit sounáležitosti s regionem u jeho obyvatel.

V regionu Moravského krasu a okolí byli osloveni někteří výrobci. Zájem o zavedení značení projevili výrobci kozích a plísňových sýrů, umělečtí skláři a zpracovatelé litiny, výtvarníci, včelaři atd.

Hlavním cílem zavádění značení v regionu Moravský kras a okolí je přispět k oživování venkova a postupnému zvyšování kvality života na venkově, vytváření pracovních příležitostí a rozvoji sociálně a enviromentálně orientované ekonomiky.

  • Značení místních produktů v územích NATURA 2000 vychází ze zájmu Evropské unie, zaměřeného na podporu a zvyšování povědomí o socio-ekonomických výhodách souvisejících s vyhlášením soustavy NATURA 2000.
  • Značení místních produktů využívá dobrého jména regionu (a území NATURA 2000) k propagaci místních výrobků a produktů, pomáhá čelit dováženým výrobkům.
  • Značené výrobky, jejich propagace a prodej zároveň posilují turistickou atraktivitu regionu, dotváří jeho charakter a příznivě ovlivňují vnímaní regionu jako celku.
  • V neposlední řadě zavedením systému značení je v regionu iniciována žádoucí spolupráce mezi podnikateli (výrobci, prodejci), místní samosprávou, zástupci ochrany přírody, neziskovými organizacemi apod. , která v regionu otevírá možnosti čerpání různých forem podpory z národních i evropských zdrojů.


Na projektu značení místních produktů v Moravském krasu a okolí spolupracujeme s pracovníky z Regionálního environmentálního centra Česká republika (REC ČR).

REC ČR zavádí a koordinuje na republikové úrovni jednotlivé regionální značky. Poskytuje poradenství regionům, co se týče aktivit souvisejících se značením, marketingu značek, vyhledávání finančních zdrojů apod. Zajišťuje návrhy a výrobu propagačních materiálů pro všechna území pro propagaci v regionu i na národní a mezinárodní úrovni, komunikuje s médii. Spravuje společné webové stránky a připravuje e-shop pro každý region. Na národní a mezinárodní úrovni komunikuje s klíčovými partnery (ministerstva, česká centrála cestovního ruchu apod.), zajišťuje fundraising a přípravu projektů. Při zavádění značení v Moravském krasu a okolí budou využity zkušenosti a poznatky s realizací projektu zaměřeného na zvyšování povědomí o soustavě NATURA 2000, v rámci kterého byli zavedeny regionální značky na Šumavě, v Krkonoších a Beskydech. REC ČR propojuje na regionální úrovni tyto tři regionální značky do jednoho velkého systému nazvaného pracovně „Domácí výrobky“.
 
2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design