Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství na modelových lokalitách

MAS Moravský kras o.s. připravila od podzimu letošního roku do června následujícího roku, v rámci projektu Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství na modelových lokalitách, cyklus 9 vzdělávacích akcí pro obyvatele regionu zaměřený na rozvoj venkova a podnikání na venkově. Akce jsou vždy dvoudenní. Začínají v pátek odbornými přednáškami v sídle místní akční skupiny ve Sloupě a pokračují v sobotu exkurzí na tzv. modelových lokalitách v regionu. Na akce je nutné se předem přihlásit mailem ( masmk@seznam.cz), telefonicky (516 446 623), nebo poštou na adresu místní akční skupiny MAS Moravský kras o.s., Sloup 221, PSČ 679 13.


Vzdělávací akce realizované v Moravském krasu od září 2008 do května 2009. Leták s podrobným programem vzdělávacích akcí je ke stažení zde. 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí

 
      

5. - 6.9.2008: Ochrana povrchových a podzemních vod

Dozvíte se nejen jak pořídit malou domovní čistírnu odpadních vod nebo co to je kořenová čistírna ale i něco o ochraně podzemních vod a jeskyní Moravského krasu. Podnikatele v zemědělství určitě zaujme problematika tzv. nitrátové směrnice nebo informace o možnostech jak získat dotace na výstavbu nebo rekonstrukci jímek a hnojišť. Podrobný program akce si můžete stáhnout zde.


3. - 4.10.2008: Ekologicky šetrné pěstování ovocných dřevin na kmenných tvarech

Taky se vám zdá, že venkov už není to co býval, že se ztratili třešně na kterých jste si hráli v mládí, že zmizely jabloňové sady? Přijďte se seznámit se starými odrůdami ovocných dřevin, přijďte se seznámit s jejich kouzlem. Možná to bude inspirace pro vás a stanou se z vás ovocnáři. Navštívíte zároveň nádherné staré ovocné sady na Kunštátsku a Letovicku a dozvíte se, kde se dá koupit Jadernička moravská, Panenské české nebo Matčino jablko. Podrobný program akce si můžete stáhnout zde.


7. - 8.11.2008: Šetrné a trvale udržitelné lesnictví

Víte, že kousek od Brna se zachovaly bez zásahu celé komplexy lesa a porosty s přirozenou skladbou dřevin? Hospodaří na nich MZLU v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. S renomovanými odborníky se dozvíte o jemnějších způsobech obhospodařování, s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy. Toto podrostní hospodářství se daří s úspěchem realizovat u buku a dubu, na kyselých stanovištích i v porostech smrkových. Seznámíte se i s pozoruhodným pokusem o převod na les výběrný. Navštívíte i unikátní lesnický slavín a arboreta. Podrobný program akce si můžete stáhnout zde.


6.-7.3.2009: Chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství

Chováte nebo chcete chovat ovečky, nebo se vám prostě jenom líbí? Přijeďte se na ně podívat a dozvědět se více o plemenech ovcí, jejich chovu, zpracování vlny a dalších produktů. Navštívíte několik chovatelů a dozvíte se jak začínali s chovem oveček, v čem to bylo těžké a v čem naopak potěšující. Ochutnáte i několik gastronomických specialit. Podrobný program akce si můžete stáhnout zde.


27. - 28.3.2009: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů 

Jedli jste někdy jídlo z bobu nebo hrachoru? Asi ne. Dříve měl každý kraj své typické odrůdy, které se tam udržovaly po dlouhé generace. Ty poskytovaly sice nižší, ale zato stabilní výnosy a sloužily k přípravě typických jídel a místních specialit. Vyjadřovaly svým způsobem ducha místa či kraje i lidí v něm žijících. Na akci se dozvíte se kde se ještě staré odrůdy pěstují, kde se dá sehnat jejich osivo, samozřejmě něco o ekonomice jejich pěstování a navštívíte podnik který se jejich pěstováním a množením zabývá. Podrobný program akce si můžete stáhnout zde.


3. - 4.4.2009: Protierozní ochranná opatření v zemědělské krajině

Až do nedávné minulosti bylo politickou prioritou intenzivní využívání půdy, které vedlo k postupné degradaci půdních vlastností, zejména v důsledku vodní eroze. Zvětšování bloků orné půdy, intenzivní hnojení a výstavba odvodňovacích systémů vedla ke zhoršování kvality povrchových vod. Přijďte se seznámit s aplikacemi ochranných protierozních opatření v Moravském krasu a s podpůrnými finančními programy se kterými se realizují. Podrobný program akce si můžete stáhnout zde.


17. - 18.4.2009: Chov koz v systému trvale udržitelného zemědělství

Pamatujete si ještě dobu kdy kozu chovali v každé domácnosti? Přijeďte se na ně podívat a dozvědět se více o plemenech koz, jejich chovu, zpracování produktů. Navštívíte i kozí farmu manželů Sedlákových v Šošůvce a dozvíte se jak začínali s chovem, v čem to bylo těžké a v čem naopak potěšující. Ochutnáte i několik gastronomických specialit.


15. - 16.5.2009: Chov včel v systému trvale udržitelného zemědělství

Přijeďte na akci, na které se dozvíte jak začít včelařit. Včelaření je vhodný koníček pro celou rodinu - je to bohatá zájmová činnost, kdy člověk pozná pořádný krajíc přírody a také sám sebe. Že mají včely žihadla? To mají, potřebují je na obranu proti vetřelcům do úlu. Použijí je proti vám nebo sousedům? To záleží jen na vašem chování a způsobu včelaření. Navštívíte včelařskou hobby farmu v době vytáčení medu. Sami si můžete odvíčkovat medný plást a ochutnat regionální produkty v „Občerstvení Včelka“. Dozvíte se o atraktivních včelařských rostlinách a projdete se k Macoše přes Vilémovickou stráň - druhově bohatou přirozenou včelí pastvinu.


22. - 23.5.2009: Značení místních produktů, marketing a propagace značky

Jste výrobce z turistického regionu Moravský kras a okolí? Tak hlavně pro Vás je určena tato akce. Z Moravského krasu pochází pestrá paleta výrobků, které jsou spojeny s tradicí a umem místních lidí, jsou velmi kvalitní a šetrné vůči přírodě a životnímu prostředí. Pro tyto výrobky se zavedla regionální značka, která garantuje jejich původ, originalitu, vazbu na území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce. Dozvíte se v čem je značka výhodná, kde a jak podat žádost a jak značku používat. Navštívíte také několik výrobců - držitelů značky Moravský kras-regionální produkt® a ochutnáte jejich výrobky.

 
2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design