Na venkově pro venkov

MAS Moravský kras o.s. připravila od podzimu letošního roku do června následujícího roku, v rámci projektu Na venkově pro venkov, cyklus 6 vzdělávacích akcí pro obyvatele regionu zaměřený na rozvoj venkova a podnikání na venkově. Akce jsou vždy dvoudenní. Začínají v pátek odbornými přednáškami v sídle místní akční skupiny ve Sloupě a pokračují v sobotu exkurzí na tzv. modelových lokalitách v regionu. Na akce je nutné se předem přihlásit mailem (masmk@seznam.cz), telefonicky (516 446 623), nebo poštou na adresu místní akční skupiny MAS Moravský kras o.s., Sloup 221, PSČ 679 13.

Vzdělávací akce realizované v Moravském krasu od září 2008 do května 2009. Leták s podrobným programem vzdělávacích akcí je ke stažení zde.

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí 


19. - 20.9.2008: Využití obnovitelných zdrojů a úspory energie na venkově

V Moravském krasu se větrná energie využívala již před staletími. Stálo zde 15 větrných mlýnů. Navštívíte jeden z nich a rovněž větrnou elektrárnu v Drahanech. Dále se seznámíte s bioplynovou stanicí a dalšími alternativními zdroji energie na venkově. V případě že stavíte nebo rekonstruujete dům, určitě budou pro vás zajímavé informace, jak a kde se dá ušetřit za energii. Podrobný program akce si můžete stáhnout zde.


17. - 18.10.2008: Využití přírodních materiálů ve stavebnictví

Nepálená hlína - v minulosti jeden z hlavních používaných materiálů, v posledním století opovrhovaný, v současné době zažívá svou renesanci. Důvodem je jeho energetická nenáročnost při výrobě, snadná dostupnost, bezodpadová technologie, snadná recyklovatelnost po dožití. Stejně významné je i příznivé působení na zdraví člověka. Na akci se dozvíte i o využití dalších přírodních materiálů jako dřevo, kámen, sláma, vlna, len, konopí a navštívíte lokality se zachovalými stavbami z vápencových kamenů nebo unikátní hliněné stavby v Rostěnicích a Lysovicích. Podrobný program akce si můžete stáhnout zde. 


21. - 22.11.2008: Výstavba nových a rekonstrukce stávajících energeticky úsporných domů

Jak má vypadat dům 21. století? Je nesporné, že mimo jiné se bude jednat o dům pěkný a zdravý, který nebude škodit svému okolí, ať už svým vzhledem, exhalacemi nebo zbytečnou spotřebou energie pro svůj provoz nebo energie zabudované v použitých stavebních materiálech. V tomto pohledu jsou pasivní domy z přírodních materiálů optimální. Dozvíte se jak se nejenom jak se navrhují, ale spolu s lektory navštívíte i kolik z nich. Podrobný program akce si můžete stáhnout zde.


9. - 10.1.2009: Šetrná turistika v přírodně cenných územích a vesnická ekoturistika

Agroturistika, prázdniny na venkově, ekoturistika, že jste to již někde slyšeli? Pojeďte se s námi podívat na několik farem. Dozvíte se jak začínali, v čem měli potíže a co jim dalo podnikání v cestovním ruchu na venkově. Určitě to bude pro vás implulsem jak začít podnikat, nebo jednoduše zkusit požitek z prostého venkovského života, rozkvetlých luk, vůně domácího chleba, chuti čerstvého mléka, nejlepšího oleje, vína či právě natrhaného ovoce při pobytu na farmě.Podrobný program akce si můžete stáhnout zde.


23. - 24.1.2009: Využití a zpracování odpadů ne venkově

Nevíte kam s bioodpadem? Přijďte si pro užitečné rady a nápady jak efektivním a nenáročným způsobem založit společné komunitní a domovní kompostoviště. Komunitní kompostování představuje jednoduchý a levný způsob využívání bioodpadů. Své uplatnění nachází v místech, kde žije určitá komunita lidí, kteří nemají možnost domácího kompostování.Na školní zahradě, v zahrádkářské kolonii, v chatové osadě, v malé části obce či ve dvoře činžovního domu - zde všude lze založit komunitní kompostoviště, využívat bioodpady a získat kvalitní organické hnojivo - kompost. Podrobný program akce si můžete stáhnout zde.


6. - 7.2.2009: Nové možnosti podnikání na venkově

Vytváření užitkových a dekorativních předmětů podle starých vzorů nebo podle vlastního tvořivého záměru je nejen neobyčejně poutavá forma trávení volného času, ale i možnost podnikání a práce na venkově. S řemesly přicházejí k jejich nositelům i nové vědomosti o kulturních tradicích, hlubší poznávání vlastností přírodních materiálů a technologií ruční výroby a i poznávání samých sebe. Přijeďte se seznámit se starými řemesly typickými pro Moravský kras a navštívit současné výrobce- držitele značky Moravský kras-regionální produkt®. Získáte nejen inspiraci ale i informace o tom kde získat finanční prostředky na rozvoj vašeho podnikání. Podrobný program akce si můžete stáhnout zde 
 

 
2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design