Vzdělávací akce o chovu koz

Datum: 17.-18. 4. 2009
Místo : Sloup v Moravském krasu, Šošůvka

Program 1. den: Odborné přednášky

8:00- 12:00

• Chov koz v ČR, historie a současnost
• Technologie a systémy chovu ovcí
• Botanické složení pastvin pro kozy a specifika Moravského krasu 12:00 - 13:00 Oběd
• Možnosti zpracování produktů na farmě
• Domácí zpracování mléka
• Výživa koz
• Základy veterinární péče a prevence,
• Ekonomika chovu ovcí

Program 2. den: Odborná exkurze na kozí farmě manželů Sedlákových v Šošůvce (podrobnosti na www.sedlakkozy.cz ).

• Technologie chovu a pastvy, pastevní areály
• Domácí zpracování mléka a masa s ukázkami a možností vyzkoušení jednotlivých technik účastníky akce
• Kulinářské využití kozího masa s ukázkami přípravy specialit

Lektor: MVDr. Jan Sedlák se spolupracovníky

Podrobnosti o vzdělávací aki jsou ke stažení zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design