Výsledky 1.kola výběru MAS na Slovensku

V rámci I. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, bolo výberovou komisiou vybraných 15 konečných prijímateľov. Druhá výzva na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny bude vyhlásená v októbri 2009 a príjem Integrovaných stratégií rozvoja územia bude prebiehať od 1.12.2009 do 15.12.2009. Samosprávnym krajom, ktorým bolo v rámci I. Výzvy schválených menej ako tri miestne akčné skupiny, budú mať v rámci II. Výzvy schválený garantovaný počet miestnych akčných skupín, ktoré splnia kritéria hodnotenia integrovanej stratégie rozvoja územia.

Seznam vybraných místních akčních skupoin je ke stažení zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design