Vycházky do Moravského krasu

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ponikva v Blansku i letos připravila pro obyvatele a návštěvníky Moravského krasu vlastivědné vycházky. Celá série byla zahájena v sobotu dne 29. března exkurzí v Adamově do blízkých lesů se zaměřením na jejich historii. V letošním roce organizace připravila i několik novinek: Exkurze s medobraním - návštěva včelařské hobby farmy v době vytáčení medu. Účastníci si odvíčkují medný plást a ochutnají regionální produkty v místním „Občerstvení Včelka“. Historie lesů v krasu - přiblížení krásných původních lesů v údolí Křtinského potoka. Průvodce přítomné provede nejen lesem, ale i dávnou minulostí s epochou Lichtenštejnů. Nevynechá ani Lesnický Slavín. Lesnictví v Moravském krasu - Byli jste již v lese s průvodcem? Pojďte to zkusit ! Čekají na Vás zajímavé ukázky různých způsobů hospodaření v lese, lesnické mapy. Další vycházka bude za týden v sobotu 5.4. v Rudici s výkladem o krasových útvarech Rudické plošiny. Lektorem bude RNDr. Ivan Balák. Sraz účastníků je v 9:15 u větrného mlýna. Více informací na jdete zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design