Startuje 7.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

SW nástroj pro vyplňování Žádosti o dotaci z PRV (opatření I.1.3., I.1.4., III.1.3.)
Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci z PRV (Softwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV)

https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1243251972421.pdf

Instruktážní list k vyplňování Žádosti o dotaci z PRV

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Soubory ke stažení → Instruktážní list pro vyplňování Žádost o dotaci z PRV (Prostý PDF dokument)

https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1243252103484.pdf

Žádosti o dotaci PRV – prosté „nevepisovací“ verze PDF

Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 1.3. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.3. - 7. kolo (Prostý formulář PDF)

Umístěno i v podopatření I.1.3.1. i v podopatření I.1.3.2.

https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/1/13/1243255593031.pdf

Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.4. Pozemkové úpravy

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 1.4. Pozemkové úpravy → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.4. - 7. kolo (Prostý formulář PDF)

https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/1/14/1243255708359.pdf

Žádost o dotaci PRV pro opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III → 1.3. Podpora cestovního ruchu → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV pro opatření III.1.3. - 7. kolo (Prostý formulář PDF)

https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa3/1/13/1243255477046.pdf

Michal ANTON
Oddělení metodiky osy 1 PRV

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design