Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras

Založení spolku
Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras byl založen na ustavující valné hromadě dne 28. září 1999 v Jedovnicích. Ustavující valná hromada schválila mimo založení Spolku také zakladatelskou smlouvu 16 obcí spolku, stanovy Spolku a jednací řád valné hromady.

Transformace spolku
Na valné hromadě Spolku dne 18. prosince 2001 byla schválena transformace obcí na svazek obcí se stejným názvem. K tomuto datu měl již Spolek 23 členských obcí. V současné době Spolek sdružuje celkem 26 obcí a jedno město.

Sídlo spolku
Sídlo spolku je na obecním úřadě v Jedovnicích
Adresa:
Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice
Telefon : 516 442 210, IČ: 69744009

Orgány spolu
Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada, mezi valnými hromadami řídí činnost spolku pětičlenné předsednictvo s dvouletým funkčním obdobím. Valná hromada volí též revizní komisi.

Hlavní cíle spolku
Spolek má koordinační a poradní funkce a s tím související pravomoce. Hlavní cíle Spolku jsou zakotveny ve stanovách spolku.

Hlavní priority spolku
Hlavní prioritou spolku je rozvoj mikroregionu, jehož velkou část tvoři chráněná krajinná oblast Moravský kras. Z toho vyplývají především podpora cestovního ruchu, zkvalitnění silniční sítě a péče o životní prostředí.


Z této stránky se dostanete poklepem přímo na stránky obce a nebo můžete odeslat e-mailovou zprávu starostovi obce.
Obec E-mail Starosta
Březina info@obec-brezina.cz  Ing. Jiří Polák
Bukovina obecbukovina@seznam.cz Jiří Hynšt
Bukovinka bukovinka@seznam.cz Ing. Marta Pořízková
Habrůvka Habruvka@centrum.cz Martin Šimek
Holštejn ou.holstejn@holstejn.eu Martin Hájek
Hostěnice ouhostenice@wo.cz Mgr. Eva Karásková
Jedovnice starosta@jedovnice.cz Ing. Jaroslav Šíbl
Kotvrdovice starosta@kotvrdovice.cz Ing. Alois Kunc
Krasová oukrasova@centrum.cz Václav Vágner
Křtiny mistostarosta@krtiny.cz František Novotný
Kulířov starosta@kulirov.cz Viera Čechová
Kuničky obec@kunicky.cz Petr Dedecius
Lipovec obeclipovec@tiscali.cz Ing. Tomáš Zouhar
Němčice podatelna@nemcice.eu Ing. Pavel Sadecký
Olomučany ou.olomucany@tiscali.cz Josef Smíšek
Ostrov u Mac. obec@ostrovumacochy.cz Ing. Ondřej Hudec
Rájec-Jestřebí starosta@rajecjestrebi.cz Ing. Pavel Perout
Rudice obec@rudice.cz Roman Šebela
Senetářov epodatelna@senetarov.cz Jana Sedláková
Sloup starosta@sloup.info Ing. Josef Mikulášek
Spešov spesov@spesov.cz Mgr. Ivana Holomková
Šošůvka obecniurad@sosuvka.com Stanislav Šindelka
Vavřinec obec@vavrinec.cz Miloslav Novotný
Vilémovice vilemovice@iol.cz František Kala
Vysočany obecniurad@vysocany.com Josef Ovad
Žďár info@ou-zdar.cz Milan Smatana

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design