Školní lesní podnik Křtiny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) je organizační součástí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Byl založen v roce 1923 a v současné době obhospodařuje celkem 10 265 ha lesních pozemků. Více informací o tomto podniku získátezde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design