Seminář ve Štramberku

Ve dnech 14. až 16. března 2007 se předseda a místopředseda MAS Moravský kras, Miloslav Novotný a ing. Jozef Jančo, zúčastnili akce pořádané REC ČR ve Štramberku v Beskydech.

Účastníci této akce, nejdříve ve čtvrtek 15. března, navštívili území na němž působí MAS Pobeskydí. Sídlo této MAS je ve Třanovicích, kde v objektu bývalého zemědělského družstva vznikl areál, v němž jsou umístěny vedle sídla MAS i další aktivity, jako např. služby, prodejna květin, veřejná jídelna, kanceláře soukromých firem, poradenské středisko EKIS a pod.. Areál je vytápěn pomocí kotle na biomasu s ohřevem TUV pomocí solárních panelů. Více informací o aktivitách MAS Pobeskydí najdete zde.


Budova stojí v areálu venkovské podnikatelské zóny Třanovice, v níž je umístěn také např. sběrný dvůr, skladové haly soukromých firem, budova firmy podnikající s akvarijními rybami, myčka a servis pro kamiony atd. V sídle MAS Pobeskydí seznámili její zástupci účastníky akce se zkušenostmi MAS Pobeskydí s programem LEADER, zkušenostmi s energetickým využitím biomasy a pod. Dále ještě v pátek navštívili obecSoběšovice (víceúčelová budova s rozhlednou) a zemědělskou společnost TOZOZ v Horních Tošanovicích (vytápění biomasou – nekvalitní obylí a sláma).

V pátek 16. března se potom konal v kulturním domě ve Štramberku seminář k problematice značení místních produktů. V průběhu tohoto semináře se mimo jiné prezentovaly jednotlivé regiony - Bílé Karpaty, Krkonoše, Beskydy, Šumava, Moravský kras, Liberecký kraj. Dále účastníky akce seznamili místní výrobci se svými zkuženostmi se značením místních produktů. V závěru akce se ještě dohodli na dalším postupu při zavádění značky místních produktů a další spolupráci. Několik fotografií z této akce najdete zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design