Schválené Žádosti o realizaci SPL z opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Hodnotitelskou komisí jmenovanou ministrem zemědělství a schválení ministrem zemědělství. Následně pro ně MZe schválilo finanční prostředky pro rok 2009, které se stanovují součtem základní částky, která je pro všech 32 Místních akčních skupin stejná, a částky bonusu, který se vypočítává na základě počtu obyvatel území působnosti každé MAS.

Uvedená částka pro rok 2009 je určena pro financování Místní akční skupiny při realizaci Strategického plánu Leader v rámci opatření IV.1.1. a dále pro výběr projektů konečných žadatelů v rámci v rámci opatření IV.1.2.

Ke stažení zde je tabulka s přehledem schválených žádostí a seznamem se souhrnnou částkou, která byla schváleným MAS přidělena na opatření IV.1.1. plus IV.1.2. v roce 2009. Žádosti jsou seřazeny dle příslušnosti k NUTS 3 a dále dle koncové hodnoty registračního čísla. Rozdělení MAS do jednotlivých NUTS 3 se řídí sídlem Místní akční skupiny. V některých případech ale území působnosti MAS zahrnuje území více NUTS 3 i NUTS 2, proto prostředky budou moci v těchto případech čerpat i z dalších NUTS 3 nebo NUTS 2.Poslední 2 tabulky obsahují seznam Žádostí o realizaci SPL, které byly v 5. kole zaregistrovány, ale nebyly schváleny.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design