Schůze Programového výboru MAS MK

V úterý 13. února 2007 se uskuteční v sídle MAS MK, v budově společnosti Zemspol a.s. Sloup, schůze PV MAS MK. Začátek schůze je v 17 hod. Na schůzi bude mimo podaná zpráva o činnosti za období od poslední valné hromady, která se konala 5.12.2006, dále bude projednávané organizační zajištění akce pořádané dne 22.3.2007 ve Křtinách, za účelem slavnostního předání prvních certifikátů držitelům ochranné známky Moravský kras - regionální produkt. Schůze je volně přístupná všem zájemcům o dění v regionu.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design