Schůze Programového výboru MAS

Ve čtvrtek 8. března 2007 se uskuteční v sídle MAS MK, v budově společnosti Zemspol a.s. Sloup, schůze PV MAS MK. Začátek schůze je v 17 hod. Na schůzi bude mimo jiné podaná zpráva o činnosti od počátku roku 2007, dále budou projednané a schválené Zasady značení místních produktů, vyhodnocená veřejná soutěž na návrh loga MAS MK a pod. Schůze je volně přístupná všem zájemcům o dění v regionu.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design