Rozpočet Spolku v roce 2003

Příjmy : (v tis. Kč)  
- Zůstatek z roku 2002  73,2
- Členské příspěvky v roce 2003  91,2
Příjmy celkem :  164,4
Výdaje : (v tis. Kč)  
- poštovné 1,0
- bankovní poplatky 2,0
- vedení účetnictví 6,0
- pronájmy sálů 4,0
- pronájmy sálů 20,0
- mezinárodní závody člunů v Jedovnicích 10,0
- www stránky spolku 10,0
- poplatky telecomu 5,0
- prezentace spolku 42,0
- aktualizace plánu rozvoje spolku 20,0
- společné akce spolku v rámci POV 24,4
- tajemník spolku - manažér 20,0
Výdaje celkem : 164,4

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design