Plán rozvoje

Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravský kras (dále jen Strategický plán) je zpracováván jako nástroj pro plánování a řízení obcí, které se dobrovolně sdružily za účelem vytvoření jednotné rozvojové strategie. Obsah Strategického plánu není stanoven žádným závazným předpisem. Na rozdíl od územně plánovací dokumentace, jejíž obsah a způsob pořízení je poměrně přesně definován zákonem č. 50/1976 Sb. a navazujícími vyhláškami, je možné Strategický plán mnohem více přizpůsobit konkrétním potřebám plánování rozvoje jednotlivých sídel mikroregionu. Cílem strategického plánu je vytvoření základního dokumentu pro rozvoj mikroregionu, umožňujícího jeho vyvážený sociální a ekonomický rozvoj. Zde je ke stažení aktuální verze tohoto dokumentu.

 
2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design