Region Dolina Baryczy v Polsku

Jedním z regionů v Polsku pracujícím na principu LEADER+ je region Dolina Baryczy, nedaleko Wroclavi. Jeho internetové stránky najdete zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design