První značené výrobky v regionu Moravský kras

Na schůzi certifikační komise, která se konala ve Sloupu dne 12. března 2007, byly schváleny první výrobky místních výrobců, které mohou být označeny logem Moravský kras - regionální produkt.
 
Jedná se o tyto výrobky:
1. Přírodní plísňový sýr NIVA extra (výrobce: Mlékárna Otinoves s.r.o.)
2. Pekařské výrobky (ZEMSPOL a.s. Sloup)- sloupské svatební koláče, vánočky, veky atd.
3. Med (Včela pro Moravský kras o.s.)
4. Produkty z chovu koz (Eva Sedláková, Šošůvka) - sýry, mléko, kožešiny z kašmírských koz, jatečná kůzlata
5. Pivo (Pivovar Černá Hora a.s.)
6. Limonády a stolní voda (Pivovar Černá Hora a.s.)

Certifikáty budou výrobcům slavnostně předány na Zámku ve Křtinách dne 22. března 2007.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design