První certifikáty značky Moravský kras - regionální produkt předány

Ve čtvrtek 22. března 2007 byly v prostorách zámku ve Křtinách slavnostně předány prvním pěti výrobcům z regionu Moravský kras certifikát od značky Moravský kras – regionální produkt. Na úvod akce, nejdříve Miloslav Novotný, předseda MAS MK, představil nové logo MAS MK, jehož autorem je ing. Jan Hrabec z Ostravy. Poté v krátkých proslovech ředitel ŠLP Křtiny, ing. Martinek, vyzvihl MAS MK, za to, že tuto slavnostní akci uspořádala v rekonstruovaných prostorách zámku ve Křtinách a současně nabídl možnost pořádání obdobných akcí v prostorách zámku i v budoucnu. Potom ing. Kažmierski z REC ČR vyzdvihl MAS MK za to, že ve velice krátkém čase „dotáhla“ zavedení značky do úspěšného konce. Poté seznámil přítomné manažer projektu a místopředseda MAS MK, ing. Jančo, s vlastním projektem Moravský kras – regionální produkt. Slavnostní předání certifikátů zástupcům výrobců provedl ing. Jan Letocha, člen Rady Jihomoravského kraje, který však předtím ještě ocenil hlavní smysl využití značky, tedy podporu a propagaci místních výrobků z regionu Moravský kras. Certifikáty obdrželi: zástupce Pivovaru Černá Hora, Mlékárny Otinoves, společnosti Zemspol a.s. Sloup, sdružení Včela pro Moravský kras a kozí farmy manželů Sedlákových ze Šošůvky. V závěrečné třetině programu akce provedl p. Magni přítomné degustací moravských vín doplněnou o sýrové a další speciality. Několik fotografií z této akce najdete zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design