Projekty realizované v regionu

Na této stránce najdete základní informace o společných projektech realizovaných v regionu od roku 1999 Spolkem pro rozvoj venova MK.

 
Rok Název Náklady
1999 Vyznačení cyklotras v regionu - I. etapa  
2000 Vybavení obecních úřadů PC  
2000 Vyznačení cyklotras v regionu - II. etapa 218 648 Kč
2001 Vyznačení cyklotras v regionu - III. etapa 409 100 kč
2001 Vybudování sítě informačních středisek v regionu
 
 
2001 Evropské cesty železa - I.a II.etapa 80 000 Kč
 
2001 Tvorba regionálního turistického produktu - Srdce Jižní Moravy
 
 
2002 Evropské cesty železa - II.etapa 372 000 Kč
2003 Zbudování odpočinkových míst na cyklotrasách
 
359 314 Kč
2004 Oprava zdi hřbitova v Jedovnicích  
2005 GIS pro členské obce Spolku - I. etapa  
2006 GIS pro členské obce Spolku - II. etapa  
2017 Předcházení vzniku odpadů v Moravském krasu

 

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design