Projekty LEADER ČR 2007 ještě jednou

Na internetových stránkách BLANENSKÉHO DENÍKU vyšel článek o aktivitách MAS Moravský kras. Tato skutečnost určitě potěší, až na to, že v tomto článku jsou uvedené údaje nepřesné. Proto dovolte, abych zmíněné informace uvedl na pravou míru.

V závěru loňského roku bylo v regionu na němž působí MAS Moravský kras o.s., realizováno celkem 6 projektů finančně podpořených z programu LEADER ČR 2007. Celková dotace z uvedeného programu činila částku 2,53 mil. Kč a celkové náklady projektů činily částku 3,820 mil. Kč. V článku uvedeném v BLANENSKÉM DENÍKU byla jako celková dotace uvedena částka 3,820 mil. Kč, což není správně. Podkladem pro článek byla Tisková zpráva č. 12, ze dne 30.12.2007, vydaná MAS Moravský kras. Tato tisková zpráva obsahuje i seznam podpořených projektů a myslím, že je z ní při pečlivém přečtení zřejmé, kolik byla vlastní dotace a kolik celkové náklady projektů.

V této souvislosti je zapotřebí ještě uvést, že v soutěži celkem 57 MAS z celé ČR se záměr MAS MK umístil na celkovém 7. místě a stal se tak jedním z celkem 24 záměrů podpořených z rozpočtu MZe ČR. Záměr naší MAS MK obsahoval návrh na podpoření 5 projektů a 2 projekty byly náhradní. Skutečnost, že se naše MAS MK umístila na celkovém 7. místě "způsobila", že hodnotící komise MZe ČR nakonec přiznala dotaci i 6 projektu, kterým bylo zbudování Informačního a prodejního místa místních produktů ve Veselici. Celková dotace do regionu tedy činila 2,530 mil. Kč s tím, že celkové náklady realizovaných projektů činí 3,820 mil. Kč. Rozdíl mezi uvedenými částkami představuje vlastní finanční prostředky, které musí podle předem stanovených pravidel, při realizaci projektu, vynaložit příjemce dotace. Pro úplnost je zapotřebí ještě uvést, že z výše uvedeného projektu byla MAS MK ještě navíc podpořena částkou 250 000 Kč, které musela v loňském roce profinancovat přímo na činnost MAS. Věřím, že výše uvedené informace jsou k pochopení. V případě, že chce někdo získat ještě další informace o této problematice, může se obrátit s dotazem na e-mail - masmk@seznam.cz a nebo na t.č. 725 116 593 - Novotný Miloslav, 739 042 933 - ing. Jančo Jozef.
Miloslav Novotný, předseda MAS MK, Veselice 4.1.2008


P.č. Datum Obsah Stahuj
1. 26.6.2006 Založení MAS MK
 
  
2. 1.9.2006 Kulaté stoly v regionu   
3. 7.9.2006 Jarmark místních produktů
 
  
4. 20.9.2006 Značení místních produktů   
5. 13.3.2007 Nové logo MAS MK   
6. 13.4.2007 Pozvánka na akci Den Země v Blansku   
7. 23.4.2007 Potravinářský veletrh ve Vídni   
8. 3.5.2007 Spolupráce s regionem Turnovsko   
9. 10.7.2007 Spolupráce s regionem Dolina Baryczy v Polsku   
10. 6.9.2007 Výzva k předkládání projektů do Programu LEADER ČR 2007   
11. 23.11.2007 Místní produkty z regionu MK na programu prezidentské návštěvy v JMK   
12. 30.12.2007 Realizace projektů podpořených z LEADER ČR 2007   

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design