Projekty do programu LEADER ČR 2007

Ještě v závěru letošního roku by měly být na území, v němž MAS Moravský kras o.s. působí, realizované projekty podpořené z programu LEADER ČR 2007. Výběrová komise je vybrala na své schůzi dne 4. října 2007 a Programovým výbor MAS MK, na své schůzi v pondělí 8. října 2007, potvrdil pořadí sestavené Výběrovou komisí a předal je k vyhodnocení na Zemědělskou agenturu MZe se sídlem v Blansku. Celkem bylo vybráno 5 projektů, mezi něž by mělo být rozděleno celkem 2 250 000 Kč. Nutno ještě zmínit, že konečné schválení jednotlivých projektů je v kompetenci MZe ČR. Jasno bude 22. října 2007. Seznam projektů najdete zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design