Program rozvoje venkova umožní farmářům rozšířit podnikání

Program rozvoje venkova zvýhodní v rámci plánovaného 7. kola příjmu žádostí v červnu v opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům žadatele – zemědělské podnikatele, kteří budou zpracovávat zemědělskou produkci, a to 25-ti nebo 50-ti body (v závislosti na podílu zemědělských příjmů na celkových příjmech).

Dále budou nově v opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu 5-ti body zvýhodněni žadatelé, kteří mají schválenou a registrovanou potravinářskou výrobu v souladu s vyhláškou o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků, nebo jsou držiteli individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej.

Cílem zvýhodnění je podpora diverzifikace a dalších podnikatelských aktivit na venkově.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design