Program rozvoje venkova startuje

Program rozvoje venkova je v novém plánovacím období na léta 2007 - 2013 prvním programem s možností podávání žádostí o dotace na akce podporující rozvoj našeho venkova. Garantem PRV je MZe ČR a od pondělí 9. července 2007 je možné podávat žádosti o dotace na projekty z oblasti modernizace zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, výstavby a modernizace bioplynových stanic, kotelen na biomasu, atd. Více informací získáte zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design