Pozvánka

Na schůzce programového výboru, dne 29.4.2008, byla ustavena Komise pro mládež při MAS Moravský kras. Koordinaci práce komise byl pověřen Stanislav Kutáček (člen Programového výboru MAS). Komise by měla dbát na to, aby při připravě Strategie rozvoje regionu nebyly opomenuty potřeby mladých, kteří v regionu žijí. Členem komise se může stát kdokoli z regionu, ve kterém působí MAS. Věk případného člena pracovní skupiny může být do 30 roků.

První schůzka komise proběhne ve středu 28. května 2008, v 18.00 ve Křtinách, v prostorách Horního mlýna (hned vedle koupaliště).

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design