Pozvánka na seminář k 1. výzvě r. 2009

Program:

1) Seznámení se Strategickým plánem Leader „Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras“
2) Představení jednotlivých fichí SPL vyhlášovaných v 1. Výzvě 2009 (okruhy podporovaných projektů, oprávnění žadatelé):

„Příležitost pro objevy“ (fiche č. 1)
„Příležitost pro místní produkty“ (fiche č. 6)
„Příležitost pro všechny generace“ (fiche č. 7)

V podzimní výzvě budeme rozdělovat 10 827 937 Kč !

Z toho:

Na fichi Příležitost pro všechny generace 56% ( 6 063 645 Kč)

Na fichi Příležitost pro místní produkty 36% (3 898 057 Kč)

Na fichi Příležitost pro objevy 8% ( 866 235 Kč)

3) Informace žadatelů o obecných pravidlech programu a přípravy projektů (osnova projektu pro 1. výzvu, povinné přílohy k žádosti, způsobilé výdaje, preferenční kritéria apod.)

4) Způsoby přípravy projektové žádosti a rozpočtu

5) Zajištění procesu 1. výzvy, její časový plán a možnosti konzultací

Předpokládaná délka konání semináře: 2 hodiny

Lektor:
Jozef Jančo, manažer, jozef.janco@seznam.cz, tel. 739 042 933

Kontakty:
MAS Moravský kras o.s.: www.mas-moravsky-kras.cz
Jozef Jančo, manažer, jozef.janco@seznam.cz, tel. 739 042 933

Pozvánka je ke stažení zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design