Pokyny pro žadatele o dotaci z programu LEADER ČR 2007

Pokud uvažujete o vypracování a podání projektu v rámci výzvy vyhlášené MAS MK, prostudujte nejdříve pečlivě informace zveřejněné na webu MZe ČR

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design