Podpora projektů z regionu z MZe ČR

Na Velký pátek zveřejnil SZIF výsledky 2. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. MAS Moravský kras o.s. podávala 2 projekty, a to Vzdělávání podnikatelů v zemědělství lesnictví a potravinářství na modelových lokalitách (dotace 864 000 Kč) a Na venkově pro venkov (dotace 432 000 Kč). Oba tyto projekty byly podpořeny.

Dále manažer MAS Moravský kras o.s. ing. Jozef Jančo, zpracovával pro další žadatele 9 projektů, z toho bylo 5 podpořeno. Jedná se o následující projekty:

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design