CHKO Moravský kras

Moravský kras je největší a nejvýznačnější krasovou oblastí České republiky s typicky vyvinutými formami povrchového a podzemního krasu, unikátní živou přírodou, s archeologickými doklady existence člověka v území již před 100 000 lety, je i oblastí s význačnými kulturními a technickými památkami. Moravský kras je územím s nejdelší historií výzkumu krasových lokalit v naší republice a má nezastupitelné místo v rozvoji mnohých vědeckých disciplin. Současně je i územím s četnými sídly a intenzivním hospodařením. Nezastupitelný je pro oblast cestovního ruchu a turistiku. Svým významem přesahuje hranice České republiky.

Další informace o tomto území najdete na oficiálních stránkách Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras, z nichž je použit i úvodní text charakterizující toto území.

Mapu CHKO MK najdete zde.

Informace o turistických možnosti v Moravském krasu a okolí najdete zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design