Jihomoravský kraj podpořil projekt Inteligentní opatření pro úspory energie na jižní Moravě

 Hlavní cíle projektu:

1. Podpořit implementaci opatření pro úspory energie u novostaveb a při přestavbách na jižní Moravě
2. Vybrat a přenést na jižní Moravu příklady dobré praxe ze zemí „staré“ EU – v oblasti úspor energií v budovách.
3. Zvýšit povědomí veřejnosti o úsporách energie a v dlouhodobém horizontu i poptávku po takových budovách na jižní Moravě

Hlavní výstupy projektu:

1. Národní seminář o energetických úsporách
2. Informační leták o energetických úsporách při stavbě domu
3. Pracovní sešity – kritéria výběru příkladů nejlepší praxe
4. Pracovní sešity hodnotící výsledky průzkumu veřejného mínění v obcích Jihomoravského kraje
5. Leták – prezentace projektu
6. Propagace projektu v médiích

Všechny novinky >
2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design