Návrh rozpočtu Spolku na rok 2007Příjmy : (v tis. Kč)
 
- Zůstatek z roku 2006 13,5
- Členské příspěvky v roce 2007 104
- Úrok 0,2
Příjmy celkem : 117,7
Výdaje : (v tis. Kč)
- poštovné 1
- bankovní poplatky 2
- vedení účetnictví 2006
 
4
- vedení účetnictví 2007 5
- služby školení 20
- nákup materiálu 2
- ostatní služby - rezerva 21,7
- tajemník Spolku 4/2006 12
- tajemník Spolku 2007
 
50
Výdaje celkem : 117,7

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design