MAS Moravský kras o.s. pořádá mezinárodní konferenci o úsporách energie v budovách ve střední a východní Evropě.

MAS Moravský kras je jedním z 28 partnerů projektu ze zemí střední a východní Evropy a z Německa, kteří se na projektu „Energeticky úsporná opatření v obecních bytech v zemích střední a východní Evropy“ podílí.

„Je pro nás velkou ctí hostit více než padesát delegátů téměř z celé Evropy. Těšíme se na příklady dobré praxe v energeticky úsporné bytové výstavbě od partnerů z Německa a věříme, že naše akce bude přínosem i pro obce v moravském krasu – členy MAS Moravský kras,“ shrnul očekávání předseda MAS Moravský kras o.s. Miloslav Novotný, jinak též starosta obce Vavřinec.

Cílem projektu je ovlivnit bytovou výstavbu na úrovni legislativy, technických norem, plánování a spotřebitelského chování. Partneři projektu chtějí podpořit zavádění opatření pro úspory energie u novostaveb v Jihomoravském kraji a potažmo v celé střední a východní Evropě, vybrat a přenést do České republiky příklady dobré praxe ze zemí „staré“ EU v oblasti úspor energií v budovách. Ambicí projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o úsporách energie a v dlouhodobém horizontu i poptávku po takových budovách v Jihomoravském kraji.

Program konference je ke stažení zde.

Přihláška na konferenci je ke stažení zde.

Na konferenci je zajištěno simultánní tlumočení z angličtiny/češtiny.

Ing. Jozef Jančo
Manažer MAS
MAS Moravský kras o.s.
679 13 Sloup 221
tel. 739 042 933

Ing. Stanislav Kutáček
Koordinátor projektu INTENSE
MAS Moravský kras o.s.
679 13 Sloup 221
tel. 736 643 394
 

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design