Kulatý stůl ve Veselici

V úterý 5. září 2006 se v KD Veselice uskutečnil první z řady devíti kulatých stolů organizovaných MAS MK v regionu Moravský kras. Akce, kterou facilitoval (moderoval) p. Tomáš Růžička z Nadace Partnerství a funkci zapisovatelky vykonávala sl. Eva Fraňková ze sdružení Horní mlýn, se zúčastnilo celkem 14 osob. Výstupem z akce je seznam podnětů, které budou využity dále při zpracovávání Strategie rozvoje regionu.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design