Další vzdělávací akce je zaměřená na staré a tradiční odrůdy a mizející plevele

Ve dnech 27.-28. března 2009 jsme připravili pro Vás témata:

• Moderní odrůdy – metody šlechtění, situace u pícnin, kolik je odrůd, kde se dají sehnat • ÚKZÚZ a zkoušení odrůd
• Staré odrůdy – význam a přehled starých a krajových odrůd, genová banka, regenerace, expedice, sběry a získávání
• Repatriace – genové banky, ze zahraničí, ztracené odrůdy, regenerace
• Plevele – výsledky pokusů, vzácné a mizející druhy plevelů
• Mizející druhy - plané i kulturní
• Konvenční a ekologické zemědělství - srovnání Program odborné exkurze na Výzkumném ústavu pícninářském v Trubsku s. r. o.(www.vupt.cz)
• In situ a on farm konzervace genetických zdrojů rostlin
• Kvalita netradičních materiálů – olej světlice, léčivky, med atd.
• Možnosti využití netradičních rostlin (svazenka, brutnák, saflor, ostropestřec, léčivky atd.)
• Opylovači v krajině Lektor: Mgr. Tomáš Vymyslický, Výzkumný ústav pícninářský s.r.o. se spolupracovníky

Podorobný program akce je ke stažení zde

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design