Buďte vítáni

Vážený návštěvníku,
právě jste navštívil stránky regionu Moravský kras a okolí, který je mimo jiné i jednou z 5-ti turistických oblastí turistického regionu Jižní Morava. Jedná se o jednu z ekologicky nejčistších oblastí České republiky s nádhernou přírodou a oproti oblastem ostatním má jeden fenomén - krasové podzemí s více než tisícovkou jeskyní, světoznámou propast Macochu a další křehké krásy podzemního světa. Ty jsou ukryty pod zemským povrchem především v jižní části území tohoto regionu. Příjemné a zdravé přírodní prostředí je ideální pro pobyt a sporty ve volné přírodě – pěší a lyžařskou turistiku, cykloturistiku a pod. Vedle přírodních krás zde objevíte také zajímavé církevní stavby a další historické památky z bohaté historie našich předků. To vše je dokladem toho, že tento region je předurčen k tomu, aby sloužil k načerpání nových sil po náročné práci a jeho návštěvníky obohatil o nová poznání a zážitky.

Tyto stránky mají za cíl stát se především místem poskytujícím co nejvíce informací občanům regionu o práci a činnosti samospráv v jednotlivých obcích, neziskovém sektoru, činnosti Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras, činnosti Místní akční skupiny MAS MK a vedle toho i o aktivitách podnikatelských, a to především v oblasti služeb turistického ruchu, zemědělství, lesnictví atd. Jedině spolupráce partnerů ze všech uvedených oblastí, t.j. samospráv, neziskových organizací a podnikatelských subjektů, může zajistit co největší prosperitu regionu a jeho neustálý rozvoj. Právě toto partnertsví je principem metody LEADER, kterou ve své činnosti bude uplatňovat MAS MK. Pevně věřím, že vytvořením úzkého partnerství docílíme toho, že se nám podaří do regionu získat mnoho finačních prostředků, které budou použity na realizaci našich společných projektů.

S přáním pevného zdraví, optimismu a vůle ke spolupráci

Miloslav Novotný, předseda MAS MK

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design